Om Oss


GT-Naturmåleri AB är ett engagerat och väletablerat måleriföretag med 30 års erfarenhet som utför allt från stora som små jobb inom invändigt, så som utvändigt. Vi är ett miljöinriktat företag med bred kunskap och alltid redo att tillfredsställa kundens förväntningar. GT-Naturmåleri AB åtar sig måleriuppdrag från företag, förvaltare, fastighetsägare och privatpersoner över hela Stor-Stockholm.

Måleritjänster


Vi har erfarenheten, kunskapen och resurserna för alla typer av måleriuppdrag, såsom nyproduktion, utvändigt, invändigt, renovering, lägenhetsunderhåll, golvmålning, dekormålning, inredning, industrimålning, våtrum, fönsterrenoveringar och brandsanering. Inga jobb är för små eller för stora för oss!

Nöjda Kunder


Vårt mål och ambition med utfört arbete är nöjda kunder! Vi värdesätter kundens önskemål och det är lika viktigt att GT-Naturmåleri AB känner sig nöjda med den utförda arbetsinsatsen och hantverket. Detta har gett oss gott förtroende bland våra kunder, vilket bygger på att vi håller det vi lovar.

Medverkade i TV-Programmet Arga Snickaren